Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pondělí 13. dubna 2015

Divadelní představení v MŠ

Dne 27. 4. 2015 se v MŠ koná divadelní představení: "Jarní pohádka".