Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

pondělí 13. dubna 2015

Divadelní představení v MŠ

Dne 27. 4. 2015 se v MŠ koná divadelní představení: "Jarní pohádka".