Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

pátek 12. července 2019

MŠ Drahonice do 2. 9. 2019 uzavřena

V době letních prázdnin je MŠ Drahonice uzavřena do 2. září 2019.

pondělí 1. července 2019

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 pro Mateřskou školu Drahonice zajišťuje Dobrovolný svazek obcí Blanicko -otavského regionu, Masarykovo nám. 128, 398 11 Protivín, IČO: 695350086. Kontaktní osobou je Jaroslav Němejc, tel.: 702 162 634, e-mail: bor@blanicko-otavsko.eu

středa 26. června 2019

Rozloučení s předškoláky

Dnes se koná v naší mateřské škole rozloučení s předškoláky.

sobota 1. června 2019

Uzavření MŠ Drahonice v době letních prázdnin

MŠ Drahonice bude v době letních prázdnin uzavřena od 15. 7. 2019 do 1. 9. 2019.

Provoz MŠ bude ve školním roce 2019/2020 zahájen v pondělí 2. září 2019.

úterý 28. května 2019

Sportovní hry 2019

V týdnu od 10. 6. do 14. 6. 2019 budou v MŠ probíhat sportovní hry:
Pohybové hry, míčové hry, překážková dráha, chůze na delší vzdálenost do přírody, hry na dětském dopravním hřišti.
Prosíme, aby děti měly k dispozici sportovní oblečení a obuv.

pátek 17. května 2019

Výsledky zápisu do MŠ Drahonice 2019

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Drahonice pro školní rok 2019/2020.

Seznam uchazečů a výsledek řízení

1/2019 -  přijat/a
2/2019 -  přijat/a
3/2019 -  přijat/a
4/2019 -  přijat/a
5/2019 -  přijat/a
6/2019 –  přijat/a

Zápis 2019

Dětský den v MŠ bude 3. června 2019

Dne 3. června 2019 pořádáme pro děti v MŠ Drahonice 

D Ě T S K Ý   D E N.

Program: zábavné hry a soutěže na zahradě – diskotéka – odměny pro děti – oběd na zahradě

středa 15. května 2019

Fotografování v MŠ bude 28. 5. 2019

Dne 28. 5. 2019 od 8,00 hod. proběhne v MŠ společné fotografování dětí.