Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 10. 2020

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Renáta Zachatová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně)