Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2022

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Markéta Sosnová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně)