Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od března 2023

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Markéta Sosnová (učitelka), Vladimíra Kubová (kuchařka), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně)