Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

úterý 20. května 2014

Vyhlášení výsledků Sportovních her 2014

Slavnostní vyhlášení výsledků Sportovních her 2014 s předáním cen proběhne v MŠ ve středu 21. 5. 2014.