Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

pondělí 20. října 2014

Fotografování dětí

Dne 4. 11. 2014 od 8 hod. proběhne v MŠ fotografování dětí – VÁNOČNÍ ALBUM.