Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

pondělí 16. února 2015

Divadlo v MŠ 23. 2. 2015


Dne 23. února 2015 se v MŠ bude konat divadelní představení. Pohádka: "O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH."