Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

pondělí 23. března 2015

Uzavření MŠ Drahonice v době velikonočních prázdnin


MŠ Drahonice bude v době velikonočních prázdnin uzavřena dne 3. 4. 2015. Provoz MŠ bude znovu zahájen dne 7. 4. 2015.