Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pondělí 23. března 2015

Uzavření MŠ Drahonice v době velikonočních prázdnin


MŠ Drahonice bude v době velikonočních prázdnin uzavřena dne 3. 4. 2015. Provoz MŠ bude znovu zahájen dne 7. 4. 2015.