Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pondělí 25. ledna 2016

3. února půjdeme na promítání na OÚ Drahonice

Dne 3. února 2016 od 9,30 hod. proběhne promítání pohádky ve společenské místnosti OÚ Drahonice pro děti z MŠ.