Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pátek 11. března 2016

Kouzelnické vystoupení v MŠ

Dne 17. března 2016 se v MŠ bude konat kouzelnické vystoupení: "Divadélko kouzel a soutěží." Cena 45,- Kč.