Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pondělí 3. října 2016

Výlet do přírody 5. října

Dne 5. 10. 2016 jdeme s dětmi na výlet do přírody k okolním rybníkům. Prosíme, aby děti měly teplé oblečení (včetně čepice).