Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

středa 25. ledna 2017

Dětské maškarní dopoledne

22. února 2017
v MŠ Drahonice
PROSÍME VÁS O PŘÍPRAVU KOSTÝMŮ
PRO VAŠE DĚTI
HRY - SOUTĚŽE - DISCO - ODMĚNY