Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

středa 25. ledna 2017

Dětské maškarní dopoledne

22. února 2017
v MŠ Drahonice
PROSÍME VÁS O PŘÍPRAVU KOSTÝMŮ
PRO VAŠE DĚTI
HRY - SOUTĚŽE - DISCO - ODMĚNY