Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pondělí 6. února 2017

Promítání pohádek pro děti z MŠ

Dne 8. února 2017 bude promítání pohádek v komunitním centru na OÚ Drahonice.