Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

pondělí 6. února 2017

Promítání pohádek pro děti z MŠ

Dne 8. února 2017 bude promítání pohádek v komunitním centru na OÚ Drahonice.