Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

pondělí 6. února 2017

Promítání pohádek pro děti z MŠ

Dne 8. února 2017 bude promítání pohádek v komunitním centru na OÚ Drahonice.