Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

úterý 7. března 2017

Divadlo v MŠ bude 14. března 2017

Dne 14. 3. 2017 se v MŠ bude konat divadelní představení. Hrát se bude pohádka "O Otesánkovi".