Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

úterý 4. dubna 2017

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017

Dne 21. dubna 2017 pořádá MŠ Drahonice ve spolupráci s OÚ Drahonice
 
jarní úklid obce
 
- zapojit se mohou všichni dobrovolníci
- sraz: před MŠ v 9:00 hod.
- úklid okolí MŠ, fotbalového a dětského hřiště, parku u OÚ, okolí autobusových zastávek
- v případě nepříznivého počasí akce proběhne v náhradním termínu