Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

úterý 4. dubna 2017

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017

Dne 21. dubna 2017 pořádá MŠ Drahonice ve spolupráci s OÚ Drahonice
 
jarní úklid obce
 
- zapojit se mohou všichni dobrovolníci
- sraz: před MŠ v 9:00 hod.
- úklid okolí MŠ, fotbalového a dětského hřiště, parku u OÚ, okolí autobusových zastávek
- v případě nepříznivého počasí akce proběhne v náhradním termínu