Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

úterý 12. září 2017

Návštěva OÚ Drahonice a knihovny

Dne 20. září 2017 navštívíme s dětmi OÚ Drahonice a knihovnu v Drahonicích.