Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

pondělí 2. července 2018

Uzavření MŠ Drahonice v době letních prázdnin

MŠ Drahonice bude v době letních prázdnin uzavřena od 18. 7. 2018 do 31. 8. 2018

Provoz MŠ bude ve školním roce 2018/2019 zahájen dne 3. září 2018.