Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

středa 4. prosince 2013

Připravujeme se na vystoupení v Domově Kunšov

Ve středu 11. prosince 2013 vystoupí děti z MŠ Drahonice se svým vánočním programem v Domově Kunšov.