Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

středa 4. prosince 2013

Připravujeme se na vystoupení v Domově Kunšov

Ve středu 11. prosince 2013 vystoupí děti z MŠ Drahonice se svým vánočním programem v Domově Kunšov.