Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

středa 27. listopadu 2013

Divadlo ve Vodňanech

V úterý 3. 12. 2013 jedeme společně s MŠ Cehnice do KD Vodňany na představení "Kamarádi v Betlémě". Začátek představení je v 10,00 hod., odjezd z MŠ v 9,30 hod. Vstupné: 40,- Kč (vybíráme předem), doprava se bude hradit až po vyúčtování.