Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

úterý 5. listopadu 2013

Oslava 80. výročí naší školy

V úterý 5. listopadu 2013 proběhla oslava 80. výročí naší školy v rámci dne otevřených dveří. Celý den byla budova MŠ zpřístupněna veřejnosti a návštěvníci si mohli prohlédnout také připravené dokumenty o historii a současnosti školy v obci. Součástí programu bylo krátké vystoupení dětí s pásmem písní a básní. Akce byla zakončena příjemným posezením s občerstvením.