Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

úterý 5. listopadu 2013

Oslava 80. výročí naší školy

V úterý 5. listopadu 2013 proběhla oslava 80. výročí naší školy v rámci dne otevřených dveří. Celý den byla budova MŠ zpřístupněna veřejnosti a návštěvníci si mohli prohlédnout také připravené dokumenty o historii a současnosti školy v obci. Součástí programu bylo krátké vystoupení dětí s pásmem písní a básní. Akce byla zakončena příjemným posezením s občerstvením.