Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

úterý 5. listopadu 2013

Speciální poděkování

Vedení MŠ tímto velice děkuje zástupci občanského sdružení Round Table 3 Písek, který dnes předal naší škole sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč na nákup pomůcek a hraček pro děti.