Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

úterý 5. listopadu 2013

Speciální poděkování

Vedení MŠ tímto velice děkuje zástupci občanského sdružení Round Table 3 Písek, který dnes předal naší škole sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč na nákup pomůcek a hraček pro děti.