Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vladimíra Kubová Provozní zaměstn...

úterý 5. listopadu 2013

Speciální poděkování

Vedení MŠ tímto velice děkuje zástupci občanského sdružení Round Table 3 Písek, který dnes předal naší škole sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč na nákup pomůcek a hraček pro děti.