Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

sobota 9. listopadu 2013

Fotografování dětí v MŠ

Dne 26. listopadu 2013 od 10,00 hod. proběhne fotografování dětí v mateřské škole. Půjde o speciální focení s vánočními motivy. V případě zájmu se mohou děti nechat vyfotografovat společně se svými sourozenci, kteří MŠ nenavštěvují.