Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

sobota 9. listopadu 2013

Fotografování dětí v MŠ

Dne 26. listopadu 2013 od 10,00 hod. proběhne fotografování dětí v mateřské škole. Půjde o speciální focení s vánočními motivy. V případě zájmu se mohou děti nechat vyfotografovat společně se svými sourozenci, kteří MŠ nenavštěvují.