Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

pátek 27. června 2014

Konec školního roku 2013/2014

Děkujeme všem rodičům za spolupráci ve školním roce 2013/2014, přejeme dětem krásné prázdniny a rodičům příjemnou letní dovolenou. Budeme se na Vás těšit ve školním roce 2014/2015.

Kolektiv MŠ Drahonice