Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

pondělí 16. června 2014

Rytmická show v MŠ

Dne 20. 6. 2014 se v MŠ koná zábavný hudební pořad pro děti "Rytmická show". Program: zpěv, tanec, hra na hudební nástroje, hudební hádanky. Cena: 45,- Kč.