Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

úterý 10. listopadu 2015

Rozsvícení vánočního stromu

OÚ Drahonice ve spolupráci s MŠ Drahonice zve všechny děti a dospělé na
TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
dne 29. listopadu 2015 od 17,00 hod.
před prodejnou Jednoty v Drahonicích.
Program:
Rozsvícení vánočního stromu
Kulturní program dospělých a dětí z MŠ
Zvonkový průvod (prosíme děti, aby si přinesly zvonky s sebou)
Pohoštění