Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

středa 11. listopadu 2015

Vánoční prázdniny v MŠ

Mateřská škola Drahonice bude v době vánočních prázdnin uzavřena od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016. Provoz MŠ bude znovu zahájen dne 4. 1.