Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

středa 11. listopadu 2015

Vánoční prázdniny v MŠ

Mateřská škola Drahonice bude v době vánočních prázdnin uzavřena od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016. Provoz MŠ bude znovu zahájen dne 4. 1.