Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

středa 11. listopadu 2015

Vánoční prázdniny v MŠ

Mateřská škola Drahonice bude v době vánočních prázdnin uzavřena od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016. Provoz MŠ bude znovu zahájen dne 4. 1.