Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pondělí 4. dubna 2016

Ukliďme svět 2016

V pátek 22. dubna 2016 od 9.00 hod. pořádá MŠ Drahonice ve spolupráci s OÚ Drahonice jarní úklid obce v rámci celorepublikové akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko". Uklízet budeme okolí MŠ, fotbalového a dětského hřiště, park u obecního úřadu, okolí autobusových zastávek a podél pozemních komunikací. Pro děti jsou zajištěny ochranné pracovní pomůcky. V případě nepříznivého počasí akce proběhne v náhradním termínu.