Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

pondělí 4. dubna 2016

Ukliďme svět 2016

V pátek 22. dubna 2016 od 9.00 hod. pořádá MŠ Drahonice ve spolupráci s OÚ Drahonice jarní úklid obce v rámci celorepublikové akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko". Uklízet budeme okolí MŠ, fotbalového a dětského hřiště, park u obecního úřadu, okolí autobusových zastávek a podél pozemních komunikací. Pro děti jsou zajištěny ochranné pracovní pomůcky. V případě nepříznivého počasí akce proběhne v náhradním termínu.