Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

sobota 2. dubna 2016

Výukový program "Zdravá 5" v MŠ

Dne 10. května 2016 od 9.00 hod. proběhne v MŠ zábavný výukový program pro děti "Zpívánky zdravé pětky". Tento program je zaměřený na oblast zdravé výživy a zdravého životního stylu. Program je pro děti poskytován zdarma. Více informací k programu naleznete na www.zdrava5.cz.