Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

sobota 2. dubna 2016

Výukový program "Zdravá 5" v MŠ

Dne 10. května 2016 od 9.00 hod. proběhne v MŠ zábavný výukový program pro děti "Zpívánky zdravé pětky". Tento program je zaměřený na oblast zdravé výživy a zdravého životního stylu. Program je pro děti poskytován zdarma. Více informací k programu naleznete na www.zdrava5.cz.