Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

středa 1. června 2016

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

MŠ Drahonice bude v době letních prázdnin uzavřena ve dnech 4. 7., 7. 7., 8. 7. 2016 a v termínu od 25. 7. do 31. 8. 2016.
V termínu od 11. 7. do 22. 7. 2016 je MŠ v provozu.
Provoz MŠ bude ve školním roce 2016/2017 zahájen dne 1. září 2016.