Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

středa 1. června 2016

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

MŠ Drahonice bude v době letních prázdnin uzavřena ve dnech 4. 7., 7. 7., 8. 7. 2016 a v termínu od 25. 7. do 31. 8. 2016.
V termínu od 11. 7. do 22. 7. 2016 je MŠ v provozu.
Provoz MŠ bude ve školním roce 2016/2017 zahájen dne 1. září 2016.