Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

pondělí 30. května 2016

Přijetí k předškolnímu vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení na základě zápisu do MŠ ze dne 17. 5. 2016