Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pondělí 30. května 2016

Přijetí k předškolnímu vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení na základě zápisu do MŠ ze dne 17. 5. 2016