Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

pondělí 30. května 2016

Přijetí k předškolnímu vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení na základě zápisu do MŠ ze dne 17. 5. 2016