Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

středa 18. května 2016

Den dětí v MŠ

Dne 1. června 2016 pořádáme v naší MŠ Den dětí.

Program:

  • zábavné hry a soutěže pro děti
  • diskotéka
  • oběd na zahradě MŠ
  • odměny pro děti