Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

středa 18. května 2016

Den dětí v MŠ

Dne 1. června 2016 pořádáme v naší MŠ Den dětí.

Program:

  • zábavné hry a soutěže pro děti
  • diskotéka
  • oběd na zahradě MŠ
  • odměny pro děti