Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

středa 18. května 2016

Den dětí v MŠ

Dne 1. června 2016 pořádáme v naší MŠ Den dětí.

Program:

  • zábavné hry a soutěže pro děti
  • diskotéka
  • oběd na zahradě MŠ
  • odměny pro děti