Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pondělí 2. května 2016

Na návštěvu požární zbrojnice půjdeme 12. května

Ve čtvrtek 12. 5. 2016 navštívíme s dětmi požární zbrojnici v Drahonicích.