Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

pondělí 2. května 2016

Na návštěvu požární zbrojnice půjdeme 12. května

Ve čtvrtek 12. 5. 2016 navštívíme s dětmi požární zbrojnici v Drahonicích.