Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

pondělí 7. listopadu 2016

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

MŠ Drahonice bude v době vánočních prázdnin uzavřena od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017. Provoz MŠ bude znovu zahájen dne 3. 1. 2017.