Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

pondělí 7. listopadu 2016

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

MŠ Drahonice bude v době vánočních prázdnin uzavřena od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017. Provoz MŠ bude znovu zahájen dne 3. 1. 2017.