Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pondělí 7. listopadu 2016

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin

MŠ Drahonice bude v době vánočních prázdnin uzavřena od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017. Provoz MŠ bude znovu zahájen dne 3. 1. 2017.