Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

středa 23. listopadu 2016

Vánoční slavnost v MŠ bude 21. 12. 2016

Dne 21. 12. 2016 se v MŠ bude konat Vánoční slavnost

Program:
  • poslech a zpěv vánočních koled 
  • vánoční nadílka 
  • slavnostní oběd