Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

neděle 18. června 2017

Uzavření MŠ Drahonice v době letních prázdnin

Mateřská škola Drahonice bude v době letních prázdnin uzavřena ve dnech 3. 7. - 7. 7. 2017 a v termínu od 24. 7. do 1. 9. 2017.

Provoz MŠ bude ve školním roce 2017/2018 zahájen dne 4. září 2017.