Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

pátek 23. června 2017

Povinné předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám připomenout, že novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb. se zavádí povinné předškolní vzdělávání, které podle § 34 odst. 1 Školského zákona trvá od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte.
Povinnost předškolního vzdělávání pro tyto děti platí od 1. 9. 2017.
Podmínky pro omlouvání dítěte ze vzdělávání v MŠ budou stanoveny ve Školním řádu MŠ s účinností od 1. 9. 2017.
Předškolní vzdělávání pro děti s povinnou předškolní docházkou bude poskytováno bezplatně (týká se zároveň dětí s odkladem povinné školní docházky).
Podrobnosti ohledně povinného předškolního vzdělávání budou dále projednány na informativní schůzce počátkem září 2017.