Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

pátek 6. dubna 2018

Divadelní představení bude 18. dubna 2018

Dne 18. dubna 2018 se v MŠ bude konat divadelní představení. Hrát se bude pohádka "Princezna na hrášku". Cena: 50,- Kč.