Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

pátek 6. dubna 2018

Divadelní představení bude 18. dubna 2018

Dne 18. dubna 2018 se v MŠ bude konat divadelní představení. Hrát se bude pohádka "Princezna na hrášku". Cena: 50,- Kč.