Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

úterý 3. dubna 2018

Na výlet do přírody půjdeme 6. dubna 2018

Dne 6. dubna 2018 půjdeme na výlet do přírody spojený s pozorováním čápa, ovcí a koní.