Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

středa 28. března 2018

Krásné Velikonoce 2018

Krásné Velikonoce přejí zaměstnankyně a děti z MŠ Drahonice