Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

středa 28. března 2018

Krásné Velikonoce 2018

Krásné Velikonoce přejí zaměstnankyně a děti z MŠ Drahonice