Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

sobota 5. května 2018

Zápis do MŠ Drahonice bude 10. května 2018

Evidenční list lze stáhnout pro tisk zde: 

První strana

Druhá strana