Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

středa 16. května 2018

Dětský den v MŠ

Dne 1. června 2018 pořádáme pro děti v MŠ dětský den. Program: diskotéka, hry a soutěže, odměny, oběd na zahradě.