Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pondělí 13. dubna 2015

Ukliďme svět 2015

Dne 22. 4. 2015 od 9, 00 hod. pořádáme ekologickou akci: „Ukliďme svět.“ Budeme uklízet okolí MŠ, hřiště, park, náves. Více informací na: www.csop.cz.