Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

pátek 17. dubna 2015

Zápis do MŠ Drahonice na školní rok 2015/2016

Zápis do MŠ Drahonice na školní rok 2015/2016 
proběhne dne 12. května 2015
v MŠ Drahonice
od 9.00 – 11.00 hod.
a od 12.00 – 15.00 hod.
 Žádost o přijetí dítěte do MŠ obdrží zákonní zástupci v MŠ v době zápisu.
  Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:
- potvrzení o povinném očkování dítěte (očkovací průkaz)
- platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
- rodný list dítěte
  V případě dalších dotazů volejte: 383 380 127