Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pátek 17. dubna 2015

Zápis do MŠ Drahonice na školní rok 2015/2016

Zápis do MŠ Drahonice na školní rok 2015/2016 
proběhne dne 12. května 2015
v MŠ Drahonice
od 9.00 – 11.00 hod.
a od 12.00 – 15.00 hod.
 Žádost o přijetí dítěte do MŠ obdrží zákonní zástupci v MŠ v době zápisu.
  Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:
- potvrzení o povinném očkování dítěte (očkovací průkaz)
- platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
- rodný list dítěte
  V případě dalších dotazů volejte: 383 380 127