Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pondělí 25. května 2015

Dětský den v MŠ

Dne 2. června 2015 slavíme v MŠ "Dětský den". Program: zábavné hry a soutěže pro děti, diskotéka, oběd na zahradě MŠ, odměny pro děti.