Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

pondělí 25. května 2015

Dětský den v MŠ

Dne 2. června 2015 slavíme v MŠ "Dětský den". Program: zábavné hry a soutěže pro děti, diskotéka, oběd na zahradě MŠ, odměny pro děti.