Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pondělí 11. května 2015

Prohlídka včelína 13. 5. 2015

Dne 13. května 2015 jdeme s dětmi do Albrechtic na prohlídku včelína k p. Brůžkovi. Prosíme, aby děti měly pohodlné oblečení a obuv. Batoh a pití s sebou!