Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

úterý 19. května 2015

Výsledky zápisu do MŠ Drahonice pro školní rok 2015/2016

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Drahonice pro školní rok 2015/2016.

Číslo uchazeče
Výsledek řízení
1/2015
přijat/a
2/2015
přijat/a
4/2015
přijat/a
5/2015
přijat/a
6/2015
přijat/a
7/2015
přijat/a