Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

úterý 19. května 2015

Výsledky zápisu do MŠ Drahonice pro školní rok 2015/2016

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Drahonice pro školní rok 2015/2016.

Číslo uchazeče
Výsledek řízení
1/2015
přijat/a
2/2015
přijat/a
4/2015
přijat/a
5/2015
přijat/a
6/2015
přijat/a
7/2015
přijat/a