Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pondělí 1. června 2015

Beseda s Policií ČR

Dne 3. 6. 2015 od 9,00 hod. se v MŠ koná BESEDA S POLICIÍ ČR.