Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

čtvrtek 25. června 2015

Rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 25. června 2015 se v naší MŠ uskutečnilo oficiální rozloučení s předškoláky.