Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

čtvrtek 25. června 2015

Rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 25. června 2015 se v naší MŠ uskutečnilo oficiální rozloučení s předškoláky.