Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

pondělí 1. června 2015

Pohádka O chytré horákyni v MŠ

Dne 8. června 2015 se v MŠ koná divadelní představení. Bude se hrát pohádka O chytré horákyni.