Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vlad...

pondělí 1. června 2015

Pohádka O chytré horákyni v MŠ

Dne 8. června 2015 se v MŠ koná divadelní představení. Bude se hrát pohádka O chytré horákyni.