Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ

Ředitelka: Mgr. Jitka Tomanová Učitelky: Jiřina Toncarová, Markéta Sosnová (MD) Vedoucí školní jídelny: Vladimíra Kubová Provozní zaměstn...

pátek 30. října 2015

6. 11. 2015 navštívíme OÚ Drahonice

Dne 6. 11. 2015 navštívíme s dětmi OÚ Drahonice.
Co nás čeká:
- prohlídka kanceláře pana starosty, knihovny, posilovny, nově zřízeného komunitního centra
- promítání pohádky na dataprojektoru