Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 7. 2018

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová (učitelka), Lenka Zochová (vedoucí školní jídelny), Jana Doubková (provozní zaměstnankyně...

pátek 30. října 2015

6. 11. 2015 navštívíme OÚ Drahonice

Dne 6. 11. 2015 navštívíme s dětmi OÚ Drahonice.
Co nás čeká:
- prohlídka kanceláře pana starosty, knihovny, posilovny, nově zřízeného komunitního centra
- promítání pohádky na dataprojektoru