Vybraný příspěvek

Zaměstnankyně MŠ od 1. 9. 2017

Mgr. Jitka Tomanová (ředitelka), Jiřina Toncarová, Mgr. Miroslava Vavrušková (učitelky), Vladimíra Kubová (vedoucí školní jídelny), Jana Do...

pátek 30. října 2015

6. 11. 2015 navštívíme OÚ Drahonice

Dne 6. 11. 2015 navštívíme s dětmi OÚ Drahonice.
Co nás čeká:
- prohlídka kanceláře pana starosty, knihovny, posilovny, nově zřízeného komunitního centra
- promítání pohádky na dataprojektoru